Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.bip.cuw-mg.pl/

Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Nie wszystkie pliki (format pdf. i inne) są dostępne cyfrowo.

2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

3. Może występować brak list nieuporządkowanych i uporządkowanych.

Pliki zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://wave.webaim.org/report#/http://www.bip.cuw-mg.pl/

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ctrl + - ten skrót pomniejsza (oddala) stronę.

Ctrl + + ten skrót powiększa stronę.

Ctrl+P ten skrót drukuje aktualnie otwartą kartę.

Ctrl+C ten skrót kopiuje zaznaczony tekst.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Szewczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 547 47 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. wielkopolskie
 2. rawicki
 3. Miejska Górka
 4. Miejska Górka
 5. Kobylińska 33
 6. 63-910 Miejska Górka

Parking

 1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów.
 3. Parking jest bezpłatny.
 4. Miejsca parkingowe usytuowane są na przeciw wejścia do budynku.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 3. Otwierają się na zewnątrz.
 4. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 5. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 1. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek za którym znajdują się kolejne drzwi, które prowadzą na szeroki korytarz. Biura Centrum Usług Wspólnych znajdują się na drugim piętrze.
 2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome

 1. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Schody dwubiegowe zwykłe
 2. Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
 3. Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 4. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021 r. pdf 104.64 KB Joanna Durczewska
Raport pdf 60.26 KB Joanna Durczewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 29 marzec 2021 07:48 Joanna Durczewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 07:58 Joanna Durczewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 11:05 Joanna Durczewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 kwiecień 2022 06:44 Joanna Durczewska